3 espigues - Gran Confort
Home > Política de privacitat

Política de privacitat

Per a poder accedir a alguns dels serveis continguts a la pàgina web www.callluiset.cat, és possible que, mitjançant l'emplenament d'un formulari, se sol·licitin a l'usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de CAL LLUÏSET, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar als usuaris sobre les notícies i els serveis oferts.

CAL LLUÏSET aplica a totes les dades personals contingudes als seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L'usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a:

Cal Lluïset
C/ Cases Noves, 12
43763 La Nou de Gaià
Tarragona
Tel. 691 666 200
info@callluiset.cat

Max.

18 ºC

Min.

6 ºC

Número de registre PTR-000296